Formace důvěrně nazývaná "žabičky". Že nevíte proč? :-)

Standardní prázdniny

Klaníme se, pánové...