Formace důvěrně nazývaná "žabičky". Že nevíte proč? :-)

Standardní prázdniny

V tomhle koutě dveře nejsou, tudy neutečeme.