Slovy jednoho diváka: "Bylo to Španělsko a bylo to dobrý!"

Latinské noci

Ženské jsou jak pírka, žžee ppáánnoovvééé....