Stav nevěst na českých tocích od roku 1996

Česká Beseda

Na startovní čáře - startérem na pódiu byl p. Plamínek