Stav nevěst na českých tocích od roku 1996

Česká Beseda

Soutěž o opici s nejdelšíma rukama - ruce napnout, bude se měřit