Stav nevěst na českých tocích od roku 1996

Česká Beseda

Valčík na Smíchově (v pozadí na pódiu autor choreografie ing. Zajíček)